Een sociale woning huren

sociale woning hurenZonnige Kempen verhuurt momenteel rond de 2.000 woningen. Hiervan komen er regelmatig vrij en er worden natuurlijk ook verschillende woningen gebouwd.

Wil je een sociale woning huren, dan moet je je inschrijven in het register van kandidaat-huurders. Een kandidaat-huurder kan pas ingeschreven worden als men voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.

Voldoe je aan de toelatingsvoorwaarden? Dan kan je hier het inschrijvingsformulier downloaden. Je drukt het af en vult het duidelijk in. Hierbij voeg je ook alle gevraagde documenten.

Als je ons niet alle gevraagde documenten bezorgt, kan je niet ingeschreven worden!

Stap voor stap een sociale woning huren

Voor het binnenbrengen van het ingevulde inschrijvingsformulier en de gevraagde documenten op onze burelen te Westerlo, kan je best een afspraak maken met onze diensten (014 54 19 41 of info@zonnigekempen.be). Het formulier binnenbrengen en inlichtingen vragen over uw kandidatuur kan tijdens onze openingsuren (zie onderaan). Je kan ook een afspraak maken om langs te komen op de tweede donderdag van de maand. Neem zeker ook de gevraagde documenten die vermeld zijn op het derde blad van het formulier mee.

Als het ganse dossier in orde is, kom je op het kandidatenregister en krijg je het inschrijvingsbewijs toegestuurd met je inschrijvingsnummer. Bij telefonisch contact moet je steeds dit nummer melden.

Je kan nu in de toekomst bij ons een sociale woning huren. De toewijzingen gebeuren volgens datum van inschrijving. Hoe lang je moet wachten om een sociale woning te huren, hangt af van het aantal kandidaten, het aantal gebouwde woningen in de betreffende gemeente, en vooral van de wettelijke voorrangsregels.

Opgelet!

sociale woning hurenWanneer de kandidaat-huurder een toewijzing weigert of niet reageert wanneer hem een woning wordt aangeboden die wel aan zijn keuze qua ligging, type en maximale huurprijs beantwoordt, zonder dat een verzoek werd ingediend, dan geldt dit als een eerste onterechte weigering. Na een tweede onterechte weigering wordt de kandidaat geschrapt uit het kandidatenregister. Telkens geldt de voorwaarde dat tussen de eerste weigering of het uitblijven van een reactie en de tweede toewijzing een termijn van minimaal drie maanden verlopen is, geldend vanaf de postdatum van de brief waarmee het aanbod werd gedaan.

Niet alle kandidaat-huurders kunnen of willen op elk ogenblik een sociale woning huren. Kandidaat-huurders, die tijdelijk door omstandigheden niet kunnen of willen in aanmerking komen voor de toewijzing van een woning, kunnen dit vooraf schriftelijk kenbaar maken. De kandidaat-huurder kan dus zelf, mits bepaalde uitzonderlijke omstandigheden die geen afbreuk doen aan zijn woonbehoeftigheid, een langere wachtperiode aanvragen zonder dat deze vraag als een weigering beschouwd wordt. De wachtperiode is beperkt tot een (hernieuwbare) termijn van maximum een jaar. De vraag dient steeds duidelijk gemotiveerd te zijn en wordt slechts toegestaan in uitzonderlijke omstandigheden van sociale aard.