Een sociale woning kopen

sociale woning kopenZonnige Kempen houdt zich vooral bezig met het verhuren van woningen, maar je kan bij ons ook een sociale woning kopen.

Een sociale woning kopen kan pas wanneer je je inschrijft in het register van kandidaat-kopers. Je betaalt hiervoor een bedrag van 50 euro.

Een kandidaat-koper kan pas ingeschreven worden als hij voldoet aan alle toelatingsvoorwaarden.

Voldoe je aan deze toelatingsvoorwaarden? Dan kan je het inschrijvingsformulier hier downloaden, je drukt dit af en brengt het ingevulde en ondertekende formulier samen met de gevraagde documenten bij ons binnen.

Voor meer inlichtingen kan je contact opnemen met mevr. Ann Heylen op tel. nr. 014 54 19 41 of via het mailadres ann.heylen@zonnigekempen.be.