Een sociale woning kopen

sociale woning kopenZonnige Kempen houdt zich vooral bezig met het verhuren van woningen, maar je kan bij ons ook een sociale woning kopen.

Een sociale woning kopen kan pas wanneer je je inschrijft in het register van kandidaat-kopers. Wanneer je je inschrijft voor een koopwoning moet je een inschrijvingssom van 50 euro per register betalen. Deze inschrijvingssom moet gestort worden op de rekening van CV Zonnige Kempen (rekeningnummer: BE09-787-5218985-57) met de duidelijke vermelding dat het hier om een koopwoning gaat.

Een kandidaat-koper kan pas ingeschreven worden als men deze inschrijvingssom van 50 euro per register betaald heeft en als er voldaan is aan alle toelatingsvoorwaarden. De datum van je storting geldt als inschrijvingsdatum.

Voldoe je aan deze toelatingsvoorwaarden? Dan kan je het inschrijvingsformulier hier downloaden, je drukt dit af en brengt het ingevulde en ondertekende formulier samen met de gevraagde documenten bij ons binnen.

Voor meer inlichtingen kan je contact opnemen met mevr. Ann Heylen op tel. nr. 014 54 19 41 of via het mailadres ann.heylen@zonnigekempen.be.