Actualisatie 2019

Actualisatie 2019

Om de twee jaar, in de oneven jaren (2017, 2019…) contacteren wij onze kandidaat-huurders. We doen dat om onze wachtlijsten te ‘actualiseren’ of, anders gezegd: we gaan na of onze kandidaat-huurders nog voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden.

Op twee jaar tijd kan er namelijk wat veranderen aan jouw situatie:

  • Je gezinssamenstelling is veranderd.
  • Je wilt niet meer in een bepaalde gemeente gaan wonen.
  • Je inkomen is veranderd.

 Wat moet je doen?

Je ontvangt van ons een brief waarin we vragen of je nog kandidaat-huurder wil blijven.

Wie dat wil, kan opnieuw zijn gewenste woonkeuze aanduiden en een aantal zaken die in de brief vermeld staan, controleren:

  • Klopt je gezinssamenstelling nog?
  • Klopt je inkomen nog?

Merk op: als je niet meer aan de inkomensvoorwaarde voldoet, wordt je geschrapt als kandidaat-huurder. Liggen je inkomsten toch hoger dan de maximum toegelaten grens? Bezorg ons dan een overzicht van de inkomsten van de laatste drie opeenvolgende maanden van alle meerderjarige personen in je gezin. We bekijken dan of je alsnog aan de inkomensvoorwaarde voldoet en ingeschreven kan blijven als kandidaat-huurder.

Wil je geen kandidaat-huurder blijven? Dan kan je dat aanduiden in de brief.

Vergeet je handtekening (en eventueel die van je partner) niet op de laatste pagina van de brief en stuur hem terug naar Zonnige Kempen, Grote Markt 39, 2260 Westerlo.

Snel reageren is de boodschap!

Het is belangrijk dat je ons ten laatste op 30 april 2019 de ingevulde brief terugstuurt. Wie dat niet doet, ontvangt van ons een tweede brief. Als je ook op die brief niet reageert, zal je geschrapt worden als kandidaat-huurder.