Communicatiestop plaatsbepalingen kandidaten

We berichtten eerder over de actualisatie van ons kandidatenbestand die we momenteel doorvoeren.

Gezien de workload die de actualisatie met zich meebrengt, zullen we vanaf heden tot begin oktober 2019 geen plaatsbepalingen meer meedelen.