Officiële start renovatiewerken Huis van Bockstal

Op zaterdag 28 april gaf Zonnige Kempen het startschot voor de verbouwingswerken van de voormalige dokterswoning ‘Huis van Bockstal’ in Vorselaar. Onze maatschappij zal de woning omvormen tot zes sociale woongelegenheden en toegankelijk maken als demonstratiewoning binnen het Europese project ‘ENLEB’.

ENLEB
ENLEB staat voor ‘ENergieneutraal LEvensloopbestendig Bouwen’ en is een samenwerking tussen negen Vlaamse en Nederlandse partners die loopt van juni 2017 tot eind mei 2020. Gedurende deze drie jaar werken de partners aan de ontwikkeling van een ‘menukaart’ voor het verduurzamen van woningen, een handig instrument voor zowel particulieren, lokale overheden als bouwprofessionelen. De doelstelling is om bewoners inzicht te doen krijgen in de huidige situatie en mogelijke investeringsopties voor verduurzaming. Hierbij ligt de focus op de energieneutraliteit van woningen, ongeacht het energieprofiel van de bewoner. De uitdaging van ENLEB is om woningeigenaars en bouwprofessionelen bij elkaar te brengen door co-creatie met het oog op energie-efficiëntie en een sterke ketensamenwerking.

Huis van Bockstal als demonstratiewoning
Naast co-creatieprocessen in verschillende Vlaamse en Nederlandse wijken worden ook demonstratiewoningen gerenoveerd en/of opengesteld. Huis van Bockstal is daar één van. De woning zal toegankelijk zijn voor particulieren, lokale overheden, woningcorporaties, betrokken bedrijven … Zo kan een breed publiek op een laagdrempelige manier kennismaken met nieuwe technieken en de impact van deze innovaties op de eigen omgeving, het comfort, de energiekosten, het gebruik …

Het project ENLEB is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.