Buurtwerking

BerlaarGoede sociale contacten zijn erg belangrijk. De sociale relaties met de buurt spelen voor heel wat huurders een grote rol in de kwaliteit van de woonomgeving en hun persoonlijk welzijn. Als sociale huisvestingsmaatschappij vindt Zonnige Kempen de sociale cohesie binnen een buurt erg belangrijk. Wanneer je een huurovereenkomst ondertekent, vragen we je dus ook altijd om voldoende rekening te houden met je medebewoners en je woonwijk, zodat de leefbaarheid er niet in het gedrang komt.

Bovendien willen we die sociale cohesie en de leefbaarheid graag versterken. Onze dienst Leefbaarheid doet dat niet alleen door naar je problemen te luisteren en waar nodig bemiddelend op te treden, maar ook door initiatieven van buurten en de werking van een wijk zo goed mogelijk te ondersteunen.

Wil je je buren bijvoorbeeld op een aangename manier beter leren kennen? Dan kan je misschien een buurtfeest organiseren. Een buurtfeest heeft een positieve invloed op de hele buurt en zorgt voor een grotere betrokkenheid tussen de buren. Voor zulke initiatieven voorziet Zonnige Kempen graag een subsidie.

Voor vragen en meer informatie over de buurtwerking kan je steeds contact opnemen met de dienst Leefbaarheid (014 54 19 41 of tom.lemmens@zonnigekempen.be).