Herstelling door onderhoudsfirma

Voor sommige soorten herstellingen doet Zonnige Kempen beroep op een onderhoudsfirma.

Heb je een verwarmingsketel in je woning?
Ben je aangesloten op een collectieve verwarmingsinstallatie?